+45 9678 0056


Godt rustet til fremtiden

Botilbuddet Rosendal er godkendt efter servicelovens §107 og modtager voksne over 18 år, som har brug for socialpædagogisk behandling.

Vi fokuserer på den enkeltes ressourcer og arbejder målrettet på, at borgerne får gode og succesfulde oplevelser. Vi tilrettelægger et individuelt forløb til hver enkelt borger, som giver en værdig tilværelse så tæt på det “almindelige” som muligt og med en høj livskvalitet. Alle dage er skemalagt ud fra den enkeltes behov og formåen. Hverdagen indeholder ADL-træning samt beskæftigelses- og fritidsaktiviteter.

Grundlaget for det pædagogiske arbejde er relationen til den enkelte borger. Personalet arbejder aktivt på at fungere som angstdæmpende og tryghedsskabende elementer i borgerens tilværelse.

Vi har til huse i udkanten af Hobro i hovedbygningen til en gammel herregård, som danner rammen om otte borgeres hverdag.

Botilbuddet-Rosendal-Hobro

Godt rustet til fremtiden

Botilbuddet Rosendal er godkendt efter servicelovens §107 og modtager voksne over 18 år, som har brug for socialpædagogisk behandling.

Vi fokuserer på den enkeltes ressourcer og arbejder målrettet på, at borgerne får gode og succesfulde oplevelser. Vi tilrettelægger et individuelt forløb til hver enkelt borger, som giver en værdig tilværelse så tæt på det “almindelige” som muligt og med en høj livskvalitet. Alle dage er skemalagt ud fra den enkeltes behov og formåen. Hverdagen indeholder ADL-træning samt beskæftigelses- og fritidsaktiviteter.

Grundlaget for det pædagogiske arbejde er relationen til den enkelte borger. Personalet arbejder aktivt på at fungere som angstdæmpende og tryghedsskabende elementer i borgerens tilværelse.

Vi har til huse i udkanten af Hobro i hovedbygningen til en gammel herregård, som danner rammen om otte borgeres hverdag.

Michel Tind, afdelingsleder Botilbuddet Rosendal

KONTAKT

Afdelingsleder Michel Tind

+45 41 77 65 71
mt@ekkofonden.dk