+45 9678 0056


Et liv med højt til loftet og ro i sjælen

Rosendal er et botilbud til personer over 18 år, som bl.a. lider af udviklingshæmninger, personlighedsforstyrrelser, forandrede virkelighedsopfattelser, ADHD, udadreagerende adfærd, omsorgssvigt, medfødte eller erhvervede hjerneskader m.m.

På Rosendal arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor der tages hensyn til alle borgeres problematikker og udfordringer.

Mange af vores borgere har tidligere oplevet mange nederlag pga. deres komplekse diagnoser og problemstillinger. Derfor arbejder vi med at få borgerne til at indse deres eget potentiale gennem succesoplevelser i hverdagen, store som små.

Personlig udvikling, stabilitet og tryghed

Vi har fokus på at skabe et godt liv til vores borgere med netværk, beskæftigelse og fritidsliv. Det gør vi bl.a. ved at støtte borgeren i at opbygge sociale kompetencer, udvikle evnen til at tolke signaler og indgå i samspil med andre mennesker.

Vores mål er at hjælpe borgeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Vores dage er skemalagte og strukturerede ud fra den enkeltes behov og formåen, og vi har fokus på at indarbejde ADL-træning i hverdagen. Botilbuddet har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Botilbuddet-Rosendal-Hobro

Et liv med højt til loftet og ro i sjælen

Rosendal er et botilbud til personer over 18 år, som bl.a. lider af udviklingshæmninger, personlighedsforstyrrelser, forandrede virkelighedsopfattelser, ADHD, udadreagerende adfærd, omsorgssvigt, medfødte eller erhvervede hjerneskader m.m.

På Rosendal arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor der tages hensyn til alle borgeres problematikker og udfordringer.

Mange af vores borgere har tidligere oplevet mange nederlag pga. deres komplekse diagnoser og problemstillinger. Derfor arbejder vi med at få borgerne til at indse deres eget potentiale gennem succesoplevelser i hverdagen, store som små.

Personlig udvikling, stabilitet og tryghed

Vi har fokus på at skabe et godt liv til vores borgere med netværk, beskæftigelse og fritidsliv. Det gør vi bl.a. ved at støtte borgeren i at opbygge sociale kompetencer, udvikle evnen til at tolke signaler og indgå i samspil med andre mennesker.

Vores mål er at hjælpe borgeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Vores dage er skemalagte og strukturerede ud fra den enkeltes behov og formåen, og vi har fokus på at indarbejde ADL-træning i hverdagen. Botilbuddet har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Michel Tind, afdelingsleder Botilbuddet Rosendal

KONTAKT

Afdelingsleder Michel Tind

+45 41 77 65 71
mt@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.