+45 9678 0056


Borger og pårørende

På Rosendal vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende, men det er meget forskelligt, hvorvidt en borger har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende, derfor er det op til borgeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Personalet er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Rosendal omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

 

Artikler om beboere og pårørende:

ET LILLE SKUB DER GJORDE EN KÆMPE FORSKEL

Angst, koncentrationsbesvær og dårligt selvværd. Det var nogle af de udfordringer, Dan Hejl Mathiesen kæmpede med, da han kom til Rosendal for halvandet år siden. I dag arbejder han 25 timer om ugen i en børnehave og drømmer om at blive pædagogisk assistent.

Læs mere

BLOD ER TYKKERE END VAND

Omsorg er en af grundpillerne i EKKOfondens socialpædagogiske arbejde. Men medarbejdernes evne til at rumme andre, vise empati og skabe tryghed og overskuelighed er ikke udelukkende forbeholdt beboerne.

Læs mere

Beboere og famillie i Botilbuddet Rosendal

Borger og pårørende

På Rosendal vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende, men det er meget forskelligt, hvorvidt en borger har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende, derfor er det op til borgeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Personalet er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Rosendal omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

 

Artikler om beboere og pårørende:

ET LILLE SKUB DER GJORDE EN KÆMPE FORSKEL

Angst, koncentrationsbesvær og dårligt selvværd. Det var nogle af de udfordringer, Dan Hejl Mathiesen kæmpede med, da han kom til Rosendal for halvandet år siden. I dag arbejder han 25 timer om ugen i en børnehave og drømmer om at blive pædagogisk assistent.

Læs mere

BLOD ER TYKKERE END VAND

Omsorg er en af grundpillerne i EKKOfondens socialpædagogiske arbejde. Men medarbejdernes evne til at rumme andre, vise empati og skabe tryghed og overskuelighed er ikke udelukkende forbeholdt beboerne.

Læs mere

Michel Tind, afdelingsleder Botilbuddet Rosendal

KONTAKT

Afdelingsleder Michel Tind

+45 41 77 65 71
mt@ekkofonden.dk